Leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas mokant vaikus lietuvių kalbos (rašymo)“ (priemonė Nr. 09.2.1–ESFA–K–728–03 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“), finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.

Leidinys! Ukmergiškių gerosios patirties bankas 2022-11-17