Vasario 17 d. pasikalbėti  apie naujai patvirtintas bendrąsias programas, vadovėlius, vadovėlių ir mokymo priemonių įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą, Ukmergės rajono bibliotekininkės rinkosi kraštotyros muziejuje. Metodinis pasitarimas prasidėjo apžiūrėjus įspūdingo dydžio Michael Shubitz fotografijas parodoje „Sugrąžinti į Kauną“ ir   anykštietės Valentinos Stanevičienės papuošalų parodą. Susipažinome ir su Ukmergės kraštotyros muziejaus ekspozicija, „pasivažinėjome“ siauruku.

Pasitarime kalbėjome, diskutavome apie bibliotekininkių  naudojamus įrankius vadovėlių apskaitai, tvarką užsakant vadovėlius. Svarstėme galimybę rajono dalykų mokytojams užsakyti tuos pačius vadovėlius.

Klausėmės naujienų apie Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos darbus ir planus. Dalinomės įspūdžiais iš pirmininkės Žanetos Pratusevičienės inicijuoto seminaro „Istorijos faktų panaudojimas visuomenės švietimui ir krašto pažinimui“. Susipažinome su seminarą organizavusios Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupantų režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato surinkta informacija, išleistais leidiniais. Vartėme Lietuvos Generalinio konsulato Niujorke padovanotą knygelę mokyklų bibliotekų mažiesiems skaitytojams.

 Bibliotekininkės skirstėsi pasisėmę žinių, pasidalinę patirtimi.

Metodinio būrelio pirimininkė Nijolė Čepukėnienė