Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos atstovai spalio 24-25 d. dalyvavo Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos organizuotoje konferencijoje Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre:

„MOKYTOJŲ PROFESINIS TOBULĖJIMAS BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO KONTEKSTE“.

 

Pirma konferencijos diena buvo skirta pranešimams ir panelinei diskusijai.

Pirmos dienos diskusijoje savo mintimis dalijosi:

 

Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas;

Gražvydas Kazakevičius, Nacionalinės švietimo agentūros, Švietimo pagalbos departamento, Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus metodininkas;

Egidija Nausėdienė, ŠMSM, Mokymosi visą gyvenimą departamento, Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas;

Dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM, Bendrojo ugdymo departamento, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja.

 

Antra diena buvo skirta darbui grupėse, kurio tema:

Savivaldybių kvalifikacijos tobulinimo institucijų vaidmuo atnaujinant ugdymo turinį.