Sam Kaner (bendraautoriai: Lenny Lind, Catherine Toldi, Sarah Fisk, Duane Berger). Grupinio sprendimų priėmimo vadovas fasilitatoriams. „Eugrimas“, 2018. Knyga vertinga kiekvienam asmeniui, norinčiam užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą grupėse ir organizacijose. Ji ypač aktuali bendromis pastangomis kuriant ir įgyvendinant mažesnio ar didesnio masto projektus, nes joje siūloma priemonių ir įžvalgų, „padėsiančių sukurti sąlygas veiksmingam grupiniam darbui, pasiekti tvirtais principais grįstus rezultatus ir paskatinti pažangius socialinius pokyčius. Be to, ši puiki knyga bus naudinga visiems, norintiems geriau suprasti grupinių diskusijų raidą ir patobulinti grupinio darbo įgūdžius“.

 

 

 

Harvey F. Silver, Richard W. Strong, Matthew J. Perini. Mokytojas strategas: Kaip kievienai pamokai pasirinkti tinkamą, tyrimais pagrįstą mokymo metodą. UAB Rgrupė, 2012. Puiki, praktinė knyga apie mokytojo veiklą, originalius mokymo(si) metodus, mokymo strategijas. Knygoje pateikiama dvidešimt patikimiausių ir lanksčiausių mokymo metodų (kartu su daugybe jų variantų), kurie suskirstyti pagal keturis skirtingus mokymo stilius: t. y. meistriškumo metodai, suvokimo metodai, saviraiškos metodai, tarpasmeniniai metodai.

 

 

 

Lietuva. Švietimo būklės apžvalga. 2018. Gera mokykla. Leidinys, skirtas bendrojo ugdymo būklei šalies ir savivaldybių lygmeniu aptarti orientuojantis į Geros mokyklos koncepcijoje iškeltus siekius. Leidinys sudarytas iš trijų dalių. Pirmoje dalyje analizuojama ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo būklė šalyje. Šią analizę, remdamasis valstybės švietimo stebėsenos rodikliais, papildytais kitais nacionaliniais ir tarptautiniais duomenimis, parengė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (toliau – NMVA) Švietimo politikos analizės skyrius. Antroje dalyje aptariama, kokią mokyklą švietimo bendruomenė laiko gera ir kiek geros yra mūsų šalies mokyklos. Remdamiesi pačių atliktu tyrimu, šią dalį taip pat parengė NMVA Švietimo politikos analizės skyriaus darbuotojai. Trečioje dalyje, kurią parengė ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentas, pateikiama informacija apie ugdymo būklę kiekvienoje savivaldybėje.

 

 

Aikštelė. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacijos. Vilnius, 2015. Rekomendacijos parengtos atlikus Lietuvos vaikų darželių architektūrinių sprendimų analizę, susipažinus su Danijos, Estijos, Norvegijos ir kitų šalių praktika modernizuojant ar statant naujus darželius su naujausiai ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais.