Lapkričio 14 dieną grupė Ukmergės rajono lietuvių kalbos mokytojų ir mokyklų bibliotekininkų vyko į Vilnių, kur dalyvavo edukacinėje išvykoje – seminare „Netradicinių Vilniaus miesto erdvių panaudojimo galimybės mokant senosios lietuvių literatūros“. Išvykos dalyviai pabuvojo Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo centre, kur antram gyvenimui prikeliami senieji raštai, knygos, bei Valdovų rūmuose  veikiančioje įspūdingoje tarptautinėje parodoje „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas“. Kaip teigiama, ugdant šiuolaikinį mokinį svarbūs netradiciniai ugdymo metodai, jų įvairovė, tad, patyrinėję minėtas Vilniaus miesto erdves, susipažinę su jų teikiamomis galimybėmis, mokytojai lituanistai šiais keliais ateityje ves ir savo ugdytinius, kad mokymo(si) procesas ir senosios lietuvių literatūros dėstymas būtų įdomesnis, gyvesnis, patrauklesnis./Metodinio būrelio pirmininkė Rasa Povylienė