Spalio 11 dieną Nacionalinės švietimo agentūros Pedagoginių darbuotojų departamento Kvalifikacijos tobulinimo skyrius organizavo nuotolinę viešąją konsultaciją „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsena: pedagogų įgytų kompetencijų ir jų poveikio ugdymo kokybei jungtys“,

kurioje dalyvavo  ŠPT metodininkė Jolanta Gelūnaitė.  Konsultacijos tikslas – plėtoti savivaldybių švietimo padalinių, akredituotų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, pedagogų rengimo centrų darbuotojų kompetenciją pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos klausimais.

Renginio dalyvius pasveikino Aidas Aldakauskas, Nacionalinės švietimo agentūros Kokybės vertinimo departamento direktorius, l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas.

Savo patirtį „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos dinamika. Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio tobulinimo instituto patirtis“ pristatė dr. Giedrė Kvieskienė, VDU Švietimo akademijos profesorė. Apie kvalifikacijos tobulinimo programos stebėsenos perspektyvas mintimis dalijosi  Asta Grinevičienė, Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir dr. Lineta Žilinskaitė, Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos andragogė.

Konsultacijos metu kalbėta apie mokytojų profesinių kompetencijų raišką praktikoje, pedagoginių darbuotojų profesinio tobulėjimo įtaką mokinių pasiekimams ir pažangai, galimus kokybinius pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos rodiklius.

Renginį apibendrino ir savo įžvalgas išsakė Vitalija Bujanauskienė, Utenos švietimo centro direktorė, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos prezidentė, Nijolė Putrienė, Nacionalinės švietimo agentūros Pedagoginių darbuotojų departamento Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skyriaus vedėja, l. e. departamento direktoriaus pareigas ir Ilona Valavičienė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pedagogų skyriaus vyriausioji specialistė.