Ukmergės rajono  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai prisijungė prie akcijos „Ukmergė moka mokytis“! 2019 m. lapkričio 18 d. įvyko rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinės tarybos narių pasitarimas – diskusija „Ukmergė moka mokytis“. Pasitarimo metu buvo diskutuojama dėl ugdymo kokybės gerinimo ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, aptarta mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimo ir mokymosi paradigmos diegimo klausimai. Pasitarimo metu taip pat padėkota rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams už savanorystę ir iniciatyvas, vykdant rajoninę metodinę veiklą.