2021 m. kovo 12 d.  nuotoliniu būdų vyko rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasitarimas- diskusija „Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas karantino metu“.

Pasitarime  dalyvavo  rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogai, ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė –  Ramunė Bakučionienė.

Diskusijos metu aptarta, kaip rajone vykdomas priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas karantino metu, su kokiomis problemomis susiduriama ir kaip jos sprendžiamos. Pedagogai pasidalino gerąja patirtimi aptardami kokius ugdymo metodus bei priemones taiko  ugdydami vaikus, kurie nelanko ugdymo įstaigų.  Pasitarime dalyvavo 23 rajono ugdymo įstaigų pedagogai.