Rajono anglų kalbos mokytojai lapkričio 14 d. organizavo metodinio būrelio pasitarimą – diskusiją ,,Ukmergė moka mokytis“. Pasitarimo metu buvo aptarti mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimo ir mokymosi paradigmos diegimo klausimai, diskutuojama dėl ugdymo kokybės gerinimo, pasidalinta savo sėkmingais mokymo(-si) organizavimo pavyzdžiais. Taip pat aptarti artimiausi metodinio būrelio darbai : 7-8 klasių mokinių rajoninės anglų kalbos  olimpiados organizavimas, kiti šalies mastu organizuojamų reginių ir konkursų organizavimo ir vykdymo klausimai. Pasitarimą – diskusiją koordinavo metodinio būrelio pirmininkė Jelena Piragienė.