Balandžio 28 dieną Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Vaikystė“ kieme skambėjo džiugus klegesys ir juokas. Čia vyko Ukmergės rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų etnokultūrinis renginys „Jurgi, Jurgeli, žadink žemelę“. Taip buvo paminėtos Jurginės – lietuviška pavasario žalumos šventė.

Šventės metu netrūko smagių ir įvairių tradicinių žaidimų, lenktynių, varžybų, šokių ir dainų. Grojo muzikantai, patrauklia forma pristatyti lietuvių liaudies papročiai ir tradicijos, o vežime su įkinkytu arkliu atvyko Jurgis. Jurginių apeigų papročiai susiję ir su apeiginės duonos kepimu, todėl Gaspadinė kvietė Jurgį atrakinti žemę ir perdavė „Vaikystės“ ugdytiniams, persirengusiems piemenukais, duonelę, kurie ją nešė aplink trobelę. Šventės dalyvius linksmino Ukmergės kultūros centro Siesikų kaimo kapelos armonikieriai.

Senovės tradicijų puoselėjimas padeda nepamiršti tautos šaknų. Skatinant vaikus domėtis savo šeimos ir giminės tradicijomis, bendruomeniniais papročiais, tradiciniais amatais ir juos puoselėjančiais žmonėmis, gamtine ir kultūrine aplinka, praeities ir dabarties įvykiais, tautos vertybėmis, mažiesiems sukuriamas tvirtas, vertybėmis grįstas pamatas asmenybės augimui.