Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinės tarybos narių pasitarimas

Birželio 13 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje vyko rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinės tarybos narių pasitarimas. Pasitarimo metu aptartos 2023 – 2024 m. m. vykdytos metodinio būrelio veiklos, diskutuota dėl ugdymo kokybės gerinimo ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, įgyvendinant atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą. Aptarti sekančių 2024- 2025 mokslo metų metodinio būrelio veiklos prioritetai, tikslai ir uždavinai.
Pasitarimo metu padėkota rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams už savanorystę ir iniciatyvas, vykdant rajoninę metodinę veiklą.