Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai rugsėjo 27 d. dalyvavo metodiniame pasitarime, kuris vyko Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje. Pasitarimo metu vyko metodinio būrelio veiklų planavimas 2023 – 2024 m. m., aptarta ikimokyklinio ugdymo programos gairių svarba, bei pristatytos projekto „Langas į Ukmergę“ metodinės priemonės, kurios skirtos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo ir socialinės kompetencijų plėtojimui, supažindinant juos su gimtojo miesto istorija, architektūra ir kitais mieste esančiais objektais, bei jų paskirtimi.