2020 m. birželio 16  ir  17  dienomis  įvyko (8 ak. val)   seminaras ,,Pojūčių kambario panaudojimas efektyviam destruktyvaus elgesio reguliavimui“.

Seminaras organizuotas vykdant Ukmergės rajono savivaldybės administracijos projektą „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui“, finansuotą Europos sąjungos fondo lėšomis.

Seminaro lektorė: Sandra Kybransaitė, psichologė, Šeimos laisvalaikio centro “Pojūčių pasaulis”, steigėja.

Kvalifikacijos tobulinimo renginyje dalyvavo  ir  ugdymo (si) aplinkų kūrimo kompetenciją  plėtojo Ukmergės vaikų l./d. „Nykštukas“,  l./d. „Eglutė“, l./d. „Šilelis“, Ukmergės raj. Deltuvos pagrindinės mokyklos ir Ukmergės raj. Želvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogės.