Sausio 11-ąją Antano Smetonos gimnazijoje vyko Ukmergės rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinis renginys, kurio metu buvo dalijamasi gerąja pedagoginės veiklos patirtimi ir įspūdžiais iš gruodžio mėnesį Vilniuje vykusios šalies lituanistų konferencijos ,,Atnaujintas lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) turinys ir kompetencijų  ugdymas 9-12 klasėse: idėjos, galimybės, patirtys“. Renginio lektorės buvo A. Smetonos gimnazijos mokytojos Zita Markauskienė, Lina Matakanskienė, Vitalija Žiupkienė, Jūratė Reinardaitė, Želvos gimnazijos mokytoja Rasa Povylienė bei Vidiškių pagrindinės mokyklos mokytoja Raimonda Troškienė. Šis susitikimas – tai Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos bei rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio vykdomos kvalifikacijos programos „Kompetencijų ugdymo svarba įgyvendinant atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio bei vidurinio ugdymo bendrąją programą“ dalis. Šiais mokslo metais numatyta ir daugiau rajono lituanistų metodinių užsiėmimų, skirtų aktualiems atnaujintos programos įgyvendinimo klausimams.

Metodinio būrelio pirmininkės Rasos Povylienės informacija