Rajono lituanistai dalijosi lietuvių kalbos mokymo aktualijomis

Sausio 5 dieną Ukmergės Senamiesčio progimnazijoje vyko rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinis užsiėmimas, kuriame buvo dalijamasi svarbia informacija apie lietuvių kalbos dėstymo naujoves 5-10 bei 11 klasėse. Nuotolinių mokymų metu įgytomis žiniomis bei metodine medžiaga dalijosi  Senamiesčio progimnazijos mokytoja Živilė Kudlinskienė, Dukstynos pagrindinės mokyklos mokytoja Vaida Valatkienė bei Želvos gimnazijos mokytoja Rasa Povylienė. Kaip žinia, nuo šių mokslo metų 5, 7, 9 ir 11 klasių mokiniai pradėjo mokytis pagal atnaujintą ugdymo programą, ir tai kėlė bei kelia nerimo šiose klasėse dėstančioms mokytojoms. Tad pasigilinti į ugdymo pokyčius, praplėsti savo akiratį, susipažinti su naujoviška metodine medžiaga ypač aktualu. Renginyje ne tik klausytasi lektorių, bet ir dalintasi savo patirtimi, diskutuota bei prieita prie išvados, jog ugdymo turinys keičiasi ne pirmą kartą, lituanistai prie to pripratę, o patiriami sunkumai yra laikini ir įveikiami.