Rugsėjo 26 dieną Senamiesčio progimnazijoje vyko rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jo dalyvės prisiminė turiningai praleistus praėjusius mokslo metus ir aptarė būsimos veiklos šiems mokslo metams planus. Nutarta paeiliui aplankyti visas mažąsias rajono miestelių bei kaimų mokyklas, pasidomėti, kaip jose dirba kolegės lituanistės, pasisemti iš jų gerosios veiklos patirties. Pirmasis toks susitikimas praėjusios vasaros pradžioje jau vyko Želvos gimnazijoje. Kalbėta ir apie kitus metodinius renginius, kuriuos vertėtų organizuoti.  Pasitarimo dalyvės taip pat diskutavo apie atnaujintos ugdymo programos aktualijas, dalijosi savo nuomonėmis apie naujuosius vadovėlius. Nors rūpesčių lietuvių kalbos mokytojoms, ypač dėstančioms 5, 7, 9, 11 klasėse, apstu, bet buvo smagu pamatyti vienoms kitas, pasidalinti praėjusios vasaros įspūdžiais, pabendrauti.

Metodinio būrelio pirmininkė Rasa Povylienė