Sausio 19 dieną  Ukmergės  technologijų ir verslo mokykloje vyko Ukmergės rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pasitarimas buvo skirtas atnaujinto matematikos ugdymo turinio aptarimui, metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimui.  Metodinio būrelio pirmininkė Sigutė Dačkienė pasidalino informacija apie Kauno  švietimo inovacijų centre vykusią Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos konferenciją „Pokyčiai mokyklinėje matematikoje“.