Rajono pedagogai dalyvavo respublikinėje mokytojų konferencijoje „EFEKT“ 2024

Vasario 22-23 dienomis rajono pedagogai dalyvavo respublikinėje mokytojų konferencijoje „EFEKT“, kurią organizavo  „Lietuvos Junior Achievement“ komanda.  „EFEKT“ – tai naujausių švietimo srities žinių ir ekonomikos, antreprenerystės, ugdymo karjerai ir finansinio raštingumo tendencijų forumas. Renginyje girdėti  pranešimai įkvepia ir skatina kurti motyvuojančią, kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką. Ši konferencija – puiki galimybė susitikti, susipažinti su „Junior Achievement“ bendruomene, pasisemti įkvėpimo ir tęsti drauge pradėtus prasmingus darbus. Jos dalyviai per dvi dienos išgirdo 11 pranešimų  apie mūsų finansinę elgseną, kvantinės fizikos įdomybes, kūrybiškumo lavinimą, kasdienės dėkingumo praktikas…  Įdomios ir įkvepiančios pranešėjų įžvalgos apie ateities kompetencijas, finansinę elgseną, motyvuojančią ir kūrybiškumą skatinančią aplinką. Konferencijoje dalyvavę pedagogai suprato, kad eina teisinga kryptimi – finansinį raštingumą ugdydami jau pradinėse klasėse.