Spalio 1d. įvyko  rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinės tarybos narių pasitarimas virtualioje erdvėje „ZOOM“.  Pasitarimo metu  buvo aptartos būrelio veiklos 2020-2021 m. m, sudarytas metodinės veiklos planas , diskutuota dėl pradinių klasių mokinių olimpiadų organizavimo nuotoliniu būdų galimybės ir kiti klausimai.