Vasario 23 d. Ukmergės Senamiesčio progimnazijoje įvyko  rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas, kuriame dalyvavo  ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Krikštaponienė.

Pranešimą ,,2022/2023 m. m. I pusmečio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lankomumo analizė“ skaitė Daiva Grinienė, Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė.

Pasitarime buvo analizuojamos mokyklos nelankymo priežastys. Rajono socialiniai pedagogai pasidalino patirtimi ir mintimis, kaip mažinti pamokų, praleistų be pateisinamos priežasties, skaičių.