Rajono specialieji pedagogai ir logopedai dalyvavo metodiniame renginyje

Vasario 12 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje rajono specialieji pedagogai ir logopedai klausėsi pranešimo „Specialioji pagalba vaikams, naudojantiems kochlearinius implantus“ ir bendravo su pranešėja – surdopedagoge Neringa Ivoškiene, klausos protezavimo specialiste. Ji atsakė į logopedams ir specialiesiems pedagogams iškilusius klausimus, kurie ypač aktualūs ruošiantis visuotiniam įtraukiajam ugdymui.

Rajono švietimo pagalbos specialistai aplankė ukmergiškės fotografės Eglės Leleikaitės darbų parodą, surengtą ŠPT salėje. Buvo labai įdomu stebėti portretus žmonių, kurie ieško garsų, pasitelkdami kochlearinius implantus, bei išgirsti jų muziką, atkuriamą prie nuotraukų integruotais QR kodais. Specialistai susidomėję klausėsi parodos autorės Eglės ir jos mamos Editos pasakojimo apie nueitą kelią ir Eglei tekusius išbandymus bei iššūkius – mergina nuo vaikystės turi klausos negalią.

Renginio pabaigoje logopedai ir specialieji pedagogai dalyvavo dar vienoje parodoje – specialioji pedagogė Regina Šimatonienė pristatė savo sukurtas vaizdines mokymo priemones. Švietimo pagalbos specialistai žavėjosi kolegės išmone, darbštumu, kūrybiškumu“.