Rugsėjo 25 d rajono specialieji pedagogai ir logopedai dalyvavo metodinio būrelio pasitarime, kuris vyko Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje. Pasitarimo metu pristatyta mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo tvarka Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje, aptartos planuojamos metodinio būrelio veiklos 2023-2024 m. m., diskutuota apie atnaujintų bendrojo ugdymo programų pritaikymą įvairių sutrikimų turintiems mokiniams.

Pasitarimo metu buvo pasveikinta Valerija Dzigelienė, Ukmergės Pašilės progimnazijos logopedė – metodininkė. Kolegei buvo dėkojama už ilgametį bendradarbiavimą, draugystę, kolegišką pagalbą ir linkima saulėtų dienų naujame gyvenimo etape.