Birželio 20 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje vyko rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio narių pasitarimas. Pasitarimas buvo skirtas atnaujintų bendrojo ugdymo programų turinio aptarimui, metodinių priemonių (dirbant su įvairių sutrikimų turinčiais mokiniais) pristatymui ir metodinio būrelio veiklos 2022-2023 m.m. aptarimui.

Daiva Karvelienė – Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė, pristatė atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo svarbą ir galimybes įvairių sutrikimų turintiems mokiniams.

Vitalija Taraškevičienė – Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė-logopedė; pristatė kolegoms mokymo priemones, skirtas įvairių sutrikimų mokinių ugdymui.

Daiva Mauricienė – rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė; pristatė rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio metodinę veiklą 2022-2023 m.m. ir pasidžiaugė kartu su kolegomis nuveiktais darbais.

Šis metodinis susitikimas baigėsi prasminga ir įdomia visų dalyvių diskusija apie specialistų pagalbos svarbą, organizuojant įtraukųjį ugdymą rajono ugdymo įstaigose.