Rajono ugdymo įstaigose dirbantys mokytojų padėjėjai, dirbantys su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, dalyvavo (40 ak. val.) mokymuose „Mokytojo padėjėjo veikla ugdant specialiųjų poreikių mokinius“.

Mokymų tikslas –suteikti mokytojų padėjėjams žinių apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, jų turimas negalias ir sutrikimus; apie ugdymą, mokytojų padėjėjų vaidmenį ir funkcijas bendrojo ugdymo mokykloje.

Mokymus vedė jungtinė lektorių grupė: Indrė Gumbaragienė, Dainius Mauricas, Daiva Mauricienė, Elena Šemetienė.

Mokymų dalyviai patobulino ir pagilino savo žinias, kėlė savo profesinę kvalifikaciją, įgijo žinių apie darbo specifiškumą su specialiųjų poreikių mokiniais, susipažino su galimais iššūkiais šiame darbe.