Rajono ugdymo įstaigose dirbantys mokytojų padėjėjai, dirbantys su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, dalyvavo (40 ak. val.) mokymuose „Mokytojo padėjėjo veikla ugdant specialiųjų poreikių mokinius“

Rajono ugdymo įstaigose dirbantys mokytojų padėjėjai, dirbantys su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, dalyvavo (40 ak. val.) mokymuose „Mokytojo padėjėjo veikla ugdant specialiųjų poreikių mokinius“. Mokymų tikslas –suteikti mokytojų padėjėjams žinių apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, jų turimas negalias ir sutrikimus; apie ugdymą, mokytojų padėjėjų […]