Rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai vyko į edukacinę išvyką – seminarą

Žingeidžios, smalsios ir pozityvių pokyčių Ukmergės vaikų lopšeliuose-darželiuose ieškančios priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos gegužės 14 d. lankėsi vaikų darželyje ,,Taškius“. Darželio vadovė – Ligita Neverauskienė ir jos komanda mielai pasidalino gerąją darbo patirtimi. Įtraukiantis, kiekvieno vaiko galias stiprinantis ugdymas, įstaigos estetika, kuriami edukaciniai kontekstai pavergė dalyvių širdis. Kiekviena atsivežė po „RAKTĄ“, kuriuo kažką naujo, gražaus atrakins ir Ukmergės darželiuose.

Edukacinę išvyką vainikavo apsilankymas nacionaliniame muziejuje „Lietuvos Didžiosios  Kunigaikštystės valdovų rūmuose“. Dalyvės apžiūrėjo keturias nuolatines ekspozicijas, atspindinčias istorinės rezidencijos funkcijas, gausius radinius kartu su rūmų raidos maketais. Rūmų atkurtų istorinių reprezentacinių interjerų ekspozicijas, reprezentacines menes su atkurtais istoriniais vėlyvosios gotikos, renesanso ir ankstyvojo baroko reprezentaciniais interjerais, taip pat specialią lobyno salę. Ugdant šiuolaikinį vaiką labai svarbūs netradiciniai ugdymo metodai, jų įvairovė, tad, patyrinėję minėtas Vilniaus miesto erdves, susipažinę su jų teikiamomis galimybėmis, mokytojai šiais keliais ves ir savo ugdytinius, kad ugdymo(si) procesas būtų įdomesnis, gyvesnis, patrauklesnis.

(Edukacinės išvykos dalyvių mintys)