Ilona Zinkevičiūtė
Ukmergės švietimo pagalbos psichologė

Karantino metu mokyklinio amžiaus vaikų tėveliams prisidėjo naujų pareigų. Jie tapo savo vaikų mokymosi proceso pagalbininkais, organizatoriais, motyvatoriais, stebėtojais, galbūt ir kontrolieriais. Karantinas parodė, kas, kaip, kokiu lygiu veikia pilnavertį vaikų elgesį, kas jiems naudinga, o kas destruktyvu. Tėveliai gavo puikią pajusti, kam yra sugalvotos taisyklės, tam tikros ribos, kam reikalingi susitarimai ir kaip tai veikia visos šeimos gyvenimą. Dirbdama su šeimomis nuotoliniu būdu, stebiu kai kurių tėvų nuovargį, pasimetimą, beviltiškumą, pyktį aplinkai, aplinkybėms ir sau. Ypatingai sunkiai jaučiasi kai kurių aktyvių pradinukų tėvai, nebelaukiantys naujo ryto ir pamokų ruošos namuose.

Rekomendacijos, kaip aktyviam pradinukui padėti mokytis namuose.

 • Prasidėjus nuotolinėms pamokoms arba gavus savarankiškas užduotis, vaiką sodinkite šalia savęs.
 • Jis turėtų sėdėti nugara į kitus namiškius, kad jų nematytų.
 • Pageidautina, kad pamokų ruošos darbus padėtų atlikti reikšmingi ir autoritetingi vaikui  šeimos asmenys. Paprastai vaikai turi sau patikimą asmenį.
 • Venkite trikdančių stimulų – stenkitės nesodinti prie durų, langų, šaldytuvo, vietų, pro kurias dažnai  vaikštoma.

Aktyvūs vaikai sunkiau pakelia pokyčius, todėl reikėtų vengti:

 • keisti pamokų ruošos vietas – vaikui bus naudingiau, jei jis žinos SAVO nuolatinę mokymosi vietą. Tai galėtų būti tik JO erdvė, kampas ar visas kambarys, JO stalas, kėdė ar kušetė;
 • pakeitimų dienotvarkėje – aktyviems vaikams visos reikšmingos veiklos turėtų būti vykdomos tuo pačiu metu kiekvieną dieną. Tik labai išskirtiniais atvejais galima šias veiklas nukelti, atidėti ar iš viso nedaryti;
 • taisyklių, susitarimų, nustatytų ribų kaitaliojimo – aktyviems vaikams tai yra saugumo, drausminimo, mobilizavimo įrankiai. Jei jūsų šeimoje iki šiol nebuvo jokių abipusių susitarimų, vaikų pareigų nustatymo, pats laikas šį darbą atlikti dabar.

Jei jūsų šeimoje numatomi pokyčiai,  rekomenduojama vaikus paruošti iš anksto. Aktyviems, impulsyvaus elgesio vaikams reikės papildomos saugios struktūros, tvarkos ir tam tikros priežiūros.

Kaip padėti aktyviam vaikui atlikti užduotis?

 • Padėdami ruošti pamokas, palaikykite akių kontaktą.
 • Nurodymai turi būti aiškūs ir glausti.
 • Supaprastinkite sudėtingas užduotis, išskaidykite jas.
 • Įsitikinkite, kad prieš pradėdamas užduotį, vaikas ją gerai suprato.
 • Jei reikia pakartoti užduotį, darykite tai ramiu, ,,pozityviu“ balsu.
 • Paskatinkite vaiką nesivaržyti prašyti pagalbos, nes dauguma aktyvių vaikų nelinkę jos prašyti.
 • Žinokite, kad  šiems vaikams pagalbos reikia daugiau ir ilgesnį laiką negu kitiems.
 • Labai svarbu mokymosi procese išmokyti vaikus klausyti ir atlikti kitus mokymosi veiksmus.
 • Paaiškinkite vaikui užduoties atlikimo ypatybes (veiksmų eiliškumas, kiekvieno veiksmo esminiai bruožai, veiksmo svarba ir t. t.).
 • Duokite po vieną užduotį vienu metu.

 

 • Stebėdami ir tikrindami, laikykitės geranoriškos nuostatos.
 • Netrukdykite vaiko tuo metu, kai jis atlieka užduotis – tai mažina, slopina vaiko dėmesį. Suraskite tinkamą laiką patikrinti vaiko žinias.
 • Užduočių vykdymo metu stenkitės rasti galimybę vaikų poilsiui (pertraukai).
 • Stresas, spaudimas ir nuovargis lengvai gali paskatinti netinkamą elgesį. Vaikui reikalingas padėjėjas, bet be baudėjas.
 • Aktyvaus vaiko nedėmesingumui mažinti leisti naudotis pagalbine medžiaga (vadovėliu, klausimais, pavyzdžiais, namų knygomis, mediateka, internetinėmis paieškos sistemomis…)

Visiems mums, o ypatingai aktyviems vaikams, reikalingi teigiami paskatinimai, pritarimai, malonių akimirkų išgyvenimai. Tuomet, kai vaikui pavyksta laikytis susitarimų bei taisyklių dėl pamokų ruošos, juos būtina apdovanoti dėmesiu, emocinio ryšio sustiprinimu, pasidžiaugti vaiko pastangomis. Palaipsniui vaikas supras, kad laikytis šeimos tvarkos taisyklių bei mokinio pareigų jam yra naudinga. Didėja tikimybė, kad mokymasis namuose jam taps įprastu, daugiau teigiamų patirčių suteikiamu procesu.

Stiprybės, kantrybės ir vienas kito supratimo visiems!!!