Lapkričio 9 d. Ukmergės r. mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui dalyvavo respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „UTA keliu. Keičiame požiūrį į mokymą(si)“, kuri vyko Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje.

Ar mums pavyks sėkmingai eiti UTA (ugdymo turinio atnaujinimo) keliu? Į šį ir kitus klausimus I-oje konferencijos dalyje bandė atsakyti konferencijos pranešėjai: Evaldas Bakonis, NŠA Pasiekimų patikrinimo užduočių skyriaus vedėjas; Gražvydas Kazakevičius, „EDU Vilnius“ projektų vadovas; Aušra Kazlauskienė, VU Šiaulių akademijos profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė; Irma Kačinauskienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorė.

II-oje konferencijos dalyje mokytojai praktikai pasidalijo savo darbo patirtimi apie:

  • savivaldų mokymąsi ir šiuolaikinę pamoką,
  • mokymąsi bendradarbiaujant įtraukiojoje klasėje,
  • kompetencijų ugdymą kūrybinėje klasėje;
  • pilietiškumo ugdymą „Rokadinio kelio istorija Lietuvos-Lenkijos pasienyje“.

Ar mums pavyks sėkmingai eiti UTA  keliu? Konferencijos dalyviai konkretaus atsakymo negavo, nes tai priklausys nuo visų: ŠMSM, NŠA, savivaldybių, įstaigų vadovų, mokytojų, tėvų ir mokinių.