Tekstas:   Sausio 27 d. ir 31 dienomis nuotoliniu būdu vyko seminaras (8 ak. val) ,,Autizmo spektro sutrikimų ypatumai: sėkmės ir sunkumai“ pagal ilgalaikės (40 ak. val.) kvalifikacijos tobulinimo programos „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ugdymas: nuo pažinimo iki ugdymo strategijų taikymo“ I modulį .

Seminarą vedė lektorė: Laima Paulauskienė, Joniškio r. švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė ekspertė, specialiojo ugdymo konsultantė.

Mokymų metu siekta padėti bendrojo lavinimo mokytojams, ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, plėtoti kompetencijas, reikalingas ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, jų poreikių tenkinimo problemas, remiantis mokslinėmis rekomendacijomis, gyvenimiškomis ir gerosiomis darbo patirtimis.

Nuotoliniame renginyje dalyvavo  Lietuvos pedagogai, dirbantys su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais.