Kovo 6 d. Ukmergės meno mokyklos Dailės skyriuje vyko seminaras rajono dailės mokytojams „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Idėjos ir vizualinė informacija – aktyviam, kūrybingam ugdymui(si) daile“.

Dailės mokytojos ekspertės: Romualda Zareckienė skaitė pranešimą „Vizualinio mąstymo strategijų naudojimas įgyvendinant į kompetencijas orientuotą ugdymo turinį“ ir stendiniame pranešime pristatė akademinio piešinio metodiką Ukmergės meno mokyklos dailės skyriuje,

Jolita Šlepetienė pademonstravo Ukmergės Antano Smetonos gimnazistų kūrybinius eksperimentus grafikos technika. Užupio pagrindinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė Audronė Vainauskienė supažindino mokytojus su dailės ugdymo turinio ir aktyvaus mokymo(si) planavimu, dailės pasiekimų vertinimu. Seminaro dalyviai praplėtė žinias, pasidalino idėjomis ir patirtimi ugdant mokinių kūrybingumą.