Seminaras „Darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais ypatumai“

Gruodžio 19 d. Ukmergės meno mokyklos pedagogai dalyvavo teoriniame-praktiniame seminare „Darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais  vaikais ypatumai“. Seminaro metu lektorė Daiva Karvelienė pasidalino savo praktine pedagoginio darbo patirtimi ir su mokytojais aptarė įvairios negalės sutrikimų mokymosi sunkumų priežastis bei analizavo:

  • kokios yra vaikų, turinčių SUP (specialiųjų ugdymosi poreikių) grupės; 
  • kokia yra struktūros mokymo schema ir kodėl taip svarbu sukurti struktūruotą aplinką; 
  • kokius dėmesio sutelkimo metodus galima naudoti, kad SUP vaikas įsitrauktų į veiklas ir koks yra mokytojo vaidmuo veiklose. 

Apibendrindama lektorė  akcentavo, kad įtrauktis švietime yra nuolatinis vertybinis procesas: turime būti atviri vieni kitiems – tik taip galėsime užtikrinti ir kurti geriausias ugdymosi sąlygas kiekvienam vaikui pagal jo galias.