2023 m. lapkričio 7 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje vyko (6 ak. val) seminaras „Logopedo praktika: garsų tarimo mokymas, darbas su zondais, pradiniai ir tolesni kalbos mokymo etapai“ pagal ilgalaikę (40 ak. val.) kvalifikacijos tobulinimo programą „Tinkamų metodų parinkimas ir praktinis jų taikymas, teikiant logopedinę pagalbą ugdymo įstaigoje“.  Seminarą vedė lektorė – Eglutė Šliauterienė, socialinio darbo magistrė, logoterapeutė.

Logopedo darbas su vaikais susijęs su labai sudėtingais smegenų veiklos aspektais: kalbėjimu, kalbos supratimu, skaitymu ir rašymu. Todėl logopedams ir specialiesiems pedagogams reikia papildomų įgūdžių dirbant su vaikais, kurių kalba vystosi netolygiai, kurie turi dėmesio ir kitų sutrikimų.

Seminare dalyvavo ne tik mūsų rajono logopedai  ir specialieji pedagogai, bet ir kolegos iš Kauno ir Utenos.

Dalyviai mokėsi praktiškai taikyti daug naujų garsų tarimo metodų, kūrybiškai juos naudoti atsižvelgiant į vaiko asmenybę. Lektorė pateikė vaizdinę medžiagą skirtą naujiems pratimams pristatyti, aptarė pagrindinius logopedo darbo metodų teorinius ir praktinius aspektus, perteikė detalius metodinės medžiagos panaudojimo atvejus, praktinių užsiėmimų metu rodė, kaip veikia kalbos atstatymo priemonės. Antroje seminaro dalyje buvo aptarta beveik nekalbančių vaikų rišlios kalbos pradinių etapų eiga, naujų darbo priemonių panaudojimas.