Kovo 22 d. Ukmergės meno mokykloje vyko seminaras šios mokyklos pedagogams pagal ilgalaikę 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „NVŠ veiklos kokybės įsivertinimas Meno mokykloje“.
Programos tikslas – patobulinti mokytojų profesines ir bendrąsias kompetencijas, įgalinančias atlikti veiklos įsivertinimą, kuris leistų užtikrinti NVŠ programų kokybę, kuriant ir plėtojant NVŠ programų kokybės kultūrą, didinant jų įvairovę.
Seminaro metu mokytojai buvo supažindinti su Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika, įgijo praktinių žinių apie įsivertinimo rodiklius ir jų pagrindimą.
Seminarą vedė Širvintų meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė ir metodininkė Daiva Chadusevičienė.