2023 m. kovo 28 d. ir balandžio 12 d. Taujėnų gimnazijos mokytojai dalyvavo nuotoliniu būdu vykusiame seminare „Pamokos virsmas atnaujintų ugdymo programų kontekste“,

Mokymų metu mokytojai gilino žinias, kaip ugdyti mokinių teigiamą požiūrį į mokymąsi, mąstymo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, savivaldžiai besimokančiojo įgūdžius ir kt. Aptarta, kaip organizuoti mokymą ir  ugdymo procesą, kurio metu:

  • būtų atsižvelgta į vietos ir globalinį kontekstą,
  • būtų gyvas komandinis darbas ir mokymas būtų grindžiamas  bendradarbiavimu,
  • vyktų vertinimu pagrįstas mokymas,
  • būtų taikomas diferencijuotas mokymas, atitinkantis visų besimokančiųjų poreikius.

Seminarą vedė lektorė – Loreta Šernienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė, užsienio (rusų) kalbos mokytoja ekspertė, mokyklų veiklos tobulinimo konsultantė, LL2 konsultantė.