2020 m. spalio 19 ir 20 dienomis vyko seminaras-praktikumas (8 ak. val) ,,Komandiniai žaidimai. Augu su krepšiniu.“, skirtas rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams.
Seminaro tikslas – suteikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams informacijos apie komandinių žaidimų svarbą formuojant  vaiko gebėjimus ir vertybines nuostatas.
Seminaą vedė lektorės:
Neringa Godliauskienė, Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ papildomojo ugdymo mokytoja- metodininkė ir Anželika Martikonienė, Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Vaikystė“ vyr. mokytoja, Ukmergės sporto centro krepšinio vyr. sporto mokytoja.
Seminaras organizuotas vykdant Ukmergės rajono savivaldybės administracijos projektą „Mažųjų judėjimo džiaugsmas“, finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis.