Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai 2020 m. rugsėjo 16  ir  17  dienomis  dalyvavo seminare – praktikume  ,, Technologijų panaudojimas destruktyvaus elgesio reguliavimui ir darbui su specialiųjų poreikių vaikais“.

Seminaras organizuotas vykdant Ukmergės rajono savivaldybės administracijos projektą „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui“, finansuotą Europos sąjungos fondo lėšomis. Seminaro lektorė: Gabrielė Tervidytė, socialinės politikos ekspertė ir socialinė darbuotoja, VšĮ „Penki pojūčiai“ steigėja, dirbanti su pažeidžiamiausių visuomenės grupių emocine ir psichine sveikata, sutrikimų turinčiais vaikais, jų šeimomis ir įvairiais šios srities specialistais.

Kvalifikacijos tobulinimo renginyje dalyvavo  ir  ugdymo (si) aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetenciją plėtojo Ukmergės vaikų l./d. „Nykštukas“,  l./d. „Eglutė“, l./d. „Šilelis“, Ukmergės raj. Deltuvos pagrindinės mokyklos ir Ukmergės raj. Želvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogės.