Vasario 19 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko seminaras ,,Veiksmingi emocijų reguliavimo būdai dirbant su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių“, kuriame dalyvavo 35 šios mokyklos mokytojai. Seminarą vedė Lietuvos socialinio ir emocinio ugdymo instituto lektorės Ona Misiukevičienė ir Raimonda Kurauskienė.

Seminaro metu buvo kalbama apie elgesio ir emocijų sutrikimų charakteristikas, klasifikaciją, ypatumus, išraišką bei korekcinės pagalbos būdus. Diskutuota, kodėl svarbu nustatyti priežastinius ryšius tarp vaiko elgesio bei jį įtakojančių socialinių veiksnių, situacijų, galinčių trikdančiai paveikti emocijas ir elgesį, bei kodėl svarbus pats problemos sprendimas.

Atsakyta į seminaro dalyvių klausimus apie vaikų elgesio ir emocijų sutrikimų valdymo būdus, kurie būdai veiksmingiausi, kaip kurti palaikančius santykius bei lanksčią mokymosi aplinką.