Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą (toliau – Konkursas).Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Ukmergės  rajone.

Paraiškas Konkursui teikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai Ukmergės švietimo pagalbos tarnybai (adresu Klaipėdos g. 17, Ukmergė 20131) nuo spalio 4 d. iki spalio 12 d.

Programos turinys turi atitikti „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo“ nuostatas ir bent vieną iš programos turinio ir siekiamų rezultatų sąlygų:

  • suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų, skirtų kalbų, kompiuterinio, finansinio raštingumo, verslumo, dvasinio ugdymo, sveikos gyvensenos gebėjimams gilinti įgyvendinimas;
  • pažintinių – edukacinių, metodinių (gerosios patirties dalijimosi) išvykų organizavimas;
  • tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginio – psichologinio švietimo organizavimas, pozityvios tėvystės gebėjimų ugdymas;
  • neformaliojo švietimo programų, skirtų saviraiškos galimybėms, meninei kompetencijai ugdyti įgyvendinimas, atkurtos Lietuvos šimtmečio prasmingas paminėjimas.

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos metodininkas Vidmantas Krikštaponis telefonu 8 340 53509, elektroniniu paštu v.krikstaponis@usc.lt