Socialinis ir emocinis ugdymas (SEU) yra procesas, reikalaujantis įgūdžių, reikalingų pažinti ir valdyti emocijas, skatinti rūpestingumą ir atsižvelgimą į kitus, kurti teigiamus santykius, priimti atsakingus sprendimus ir efektyviai įveikti sudėtingas situacijas. Socialinės ir emocinės kompetencijos, taip pat kaip ir pažinimo kompetencijos, yra reikalingos kiekvienam jaunam ar subrendusiam žmogui. Vis daugiau atliekamų pedagoginių, psichologinių ir medicininių tyrimų patvirtina, kad kuo anksčiau padėsime vaikams įgyti šias kompetencijas, kuo aktyviau stiprinsime jas suaugusiame amžiuje, tuo didesnės sulauksime asmeninės ir profesinės sėkmės.

Seminaro ,,Socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas Ukmergės rajono mokyklose” skirtas paruošti mokyklos atstovus imtis iniciatyvos, telkti bendruomenę nuosekliam socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimui, kuris padės įgyvendinti visuminį vaikų ugdymą, siekti mokyklos pažangos išugdant brandžią asmenybę.