Balandžio 28 dieną Senamiesčio progimnazijoje vyko rajono lietuvių kalbos mokytojų, bibliotekininkų bei mokinių susitikimas-seminaras su žinoma šiuolaikine lietuvių rašytoja, kuriančia vaikams, paaugliams, jaunimui, Daina Opolskaite. Šis susitikimas – vykdomos ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Kompetencijų ugdymo svarba įgyvendinant atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio bei vidurinio ugdymo bendrąją programą“ modulio „Kaip ugdysime mokinių pažinimo bei kūrybinę kompetencijas?” renginys. Vaikų mėgstama rašytoja mokiniams kalbėjo tema ,,Kaip gimsta knygos?”, o mokytojams bei bibliotekininkams – ,,Knyga ieško vaiko”. Įdomu buvo išgirsti apie kūrėjos kelią į literatūrą, pirmuosius kūrybinius bandymus, žinomų kūrinių atsiradimo istorijas, pagrindinių veikėjų prototipus. Mokytojų auditorijai viešnia kalbėjo apie tai, kaip sudominti moksleivius knygomis, jų skaitymu, kokias knygas jiems rekomenduoti. Tai ypač aktualu rengiantis įgyvendinti atnaujintą ugdymo programą, pagal kurią mokytojai savo nuožiūra galės parinkti pamokų metu kartu su mokiniais aptarsimus kūrinius. Kol mokytojai ir bibliotekininkai klausė seminaro minėta tema, mokiniai leidosi į ekskursiją po Ukmergės senamiestį – ją vedė Senamiesčio progimnazijos istorijos mokytoja Danguolė Tauginienė. Taigi penktadienio popietė ir mokiniams, ir mokytojams prabėgo įdomiai ir prasmingai.