Ukmergės rajono švietimo įstaigų vadovai ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai spalio 26-27 dienomis dalyvavo  mokymuose pagal  ilgalaikės akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos „Vadybinių kompetencijų stiprinimas“ modulį „Efektyviausi šiuolaikinio vadovavimo principai ir darni komanda, emocinio intelekto stiprinimas bei perdegimo sindromo prevencija“. Mokymai vyko Birštone, juos vedė lektorius Vygandas Pikčiūnas – mokymo konsultantas, asmenybės ugdymo ir meditacijos mokytojas.

Mokymų metu aptartos temos:

  • sėkmingo vadovavimo aspektai;
  • vadovo ryšys su komanda ir teisingos kultūros formavimas kolektyve;
  • susikalbėjimo kanalai ir kongruentumas;
  • emocinis atsparumas ir jo stiprinimas;
  • motyvacija ir jos pagrindai;
  • pažangūs sprendimai ir naujovių palaikymas.