2022 m. balandžio 27 – gegužės 5 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba tęsia projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0487 „Inkliuzinis ugdymas – komandinė pagalba vaikui, tėvams, mokyklai“ veiklas.

Užsiėmimus  vaikams veda  psichologės Ilona Zinkevičiūtė ir Vilma Vaicekauskienė.

Pagrindinis veiklų tikslas – mokyti skirtingų poreikių turinčius vaikus tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti.

Užsiėmimuose 1-10 kl. mokiniai susipažins su konstruktyvaus bendravimo taisyklėmis, mokysis pasitikėti savimi ir kitais, pripažinti ir gerbti kitų nuomonę, elgseną ir išvaizdą. Užsiėmimo metu įgytos žinios padės mokiniams lengviau bendrauti ir valdyti emocijas.  Savipagalbos grupėse mokysis padėti vieni kitiems.