2022  gegužės  10 – gegužės 25 d.  Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba  tęsia  projekto  Nr.   08.6.1-ESFA-T-927-01-0487   „Inkliuzinis   ugdymas   –   komandinė   pagalba   vaikui,   tėvams, mokyklai“ veiklas.

Užsiėmimus  “Artimiausios aplinkos įtraukimas į ugdymą(si)“  tėveliams  veda specialioji pedagogė Daiva Karvelienė ir specialioji pedagogė, logopedė Vitalija Taraškevičienė.

Dalyviai   susipažins     su   pagrindiniais   vaiko     raidos   etapais   ir   jų   reikšme   tolesniame žmogaus   gyvenime,   įgys   žinių   apie   specialiuosius   ugdymosi   poreikius,   mokysis   vaiko elgesio valdymo, bendravimo su vaiku būdų ir formų. Savipagalbos   grupių   tėvams   tikslas   –   dalintis   savo   patirtimi   auginant   vaikus   su specialiaisiais poreikiais – tiek apie tai, kas yra sunku, tiek apie tai, kas džiugina.  Grupėje vykstantys   procesai   pasitarnaus   sprendžiant   įvairias   emocines,   vaiko   asmenybės bendravimo problemas, siekiant plačiau ir giliau pažinti tiek vaiką, tiek save.