2019 m. lapkričio 11 d. Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijoje vyko rajono II-osios užsienio (rusų, vokiečių ir prancūzų) kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas-diskusija „Ukmergė moka mokytis“.

Mokytojai aptarė mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimo ir mokymosi paradigmos diegimo klausimus, diskutavo dėl ugdymo kokybės gerinimo, planavo metodinio būrelio darbus ateičiai. Patiko mintys: mokiniai turi matyti mokymosi vertę, turi tikėti, kad gali, jie taip pat turi būti atsakingi.

Metodinio būrelio pirmininkė Žydra Grigienė