Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursas

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba skelbia 2024 m. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą.

Konkursui paraiškas gali teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme.

Vienas Pareiškėjas konkursui gali teikti dvi paraiškas ir negali būti partneriu kitų Pareiškėjų paraiškose.

Programos vykdytojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. turėti teisę vykdyti švietimo veiklą ir būti registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre;
  2. atitikti Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžtą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjo sąvoką;
  3. turėti žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienų metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį.

Teikėjas Paraišką iki š. m. rugpjūčio 14 d. pateikia el. paštu rastine@usc.lt arba per dokumentų valdymo sistemą (DVS „Kontora“) Ukmergės švietimo pagalbos tarnybai, nurodęs „Paraiška Ukmergės rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkursui“

Paraiška turi būti parengta vadovaujantis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašu.

Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašas

1 priedas

2 priedas

3 priedas