Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokytojų metodinė diena Ukmergėje

Birželio 18 dieną grupė Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokytojų dalyvavo metodinėje dienoje „Ugdymo proceso organizavimo sėkmės paslaptys“. Metodinės dienos programa buvo parengta bendradarbiaujant su Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba. Lankėmės Ukmergės Jono Basanavičiaus ir Ukmergės Antano Smetonos gimnazijose. Abiejuose gimnazijose draugiškai ir nuoširdžiai buvome sutikti mokyklų direktorių, […]

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursas

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba skelbia 2024 m. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą. Konkursui paraiškas gali teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme. Vienas Pareiškėjas konkursui gali teikti dvi […]