Vasario 13 d. Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijoje atnaujinamo ugdymo turinio kaitos aktualijas ir įgyvendinimo galimybes aptarė rajono fizikos mokytojai.

Antano Smetonos gimnazijos mokytoja Rasa Mogenienė pateikė pagrindinius 11 klasės fizikos dalyko atnaujintos programos pokyčius: temas, vertinimą, 30 procentų pasirenkamojo turinio galimybes ir kt.

Jono Basanavičiaus gimnazijos mokytoja, metodinio būrelio pirmininkė  Marina Aukštuolienė pristatė  fizikos išplėstinį planą 9 klasei, o Taujėnų gimnazijos mokytoja Diana Žeruolienė kalbėjo apie fizikos kompetencijų žemėlapį.

Mokytojai gvildeno integracinių ryšių taikymo galimybes, jų vaidmenį mokinių motyvacijos ugdymui, aptarė naujų ir esamų mokymo priemonių pritaikomumą fizikos mokymui.