Seminaras „Ugdymo turinio įgyvendinimo rekomendacijos pagal atnaujintą matematikos bendrąją programą“

Vasario 14 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko seminaras matematikos mokytojams  „Ugdymo turinio įgyvendinimo rekomendacijos pagal atnaujintą matematikos bendrąją programą“, kurį vedė Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja ekspertė Alvyda Ambraškienė. Seminaro tikslas – tobulinti mokytojų kompetencijas, reikalingas šiuolaikinės pamokos planavimui bei mokinių pažangos  ir […]

Rajono fizikos mokytojų metodinis užsiėmimas

Vasario 13 d. Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijoje atnaujinamo ugdymo turinio kaitos aktualijas ir įgyvendinimo galimybes aptarė rajono fizikos mokytojai. Antano Smetonos gimnazijos mokytoja Rasa Mogenienė pateikė pagrindinius 11 klasės fizikos dalyko atnaujintos programos pokyčius: temas, vertinimą, 30 procentų pasirenkamojo turinio galimybes ir kt. Jono Basanavičiaus […]

Gerosios patirties seminaras ,,Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą?“

Vasario 2 ir 9 dienomis Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje vyko gerosios patirties seminaras ,,Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą?“, skirtas rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojams. Rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogės, kurios dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo Europos socialinio fondo remiamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio […]