Vasario 14 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko seminaras matematikos mokytojams  „Ugdymo turinio įgyvendinimo rekomendacijos pagal atnaujintą matematikos bendrąją programą“, kurį vedė Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja ekspertė Alvyda Ambraškienė. Seminaro tikslas – tobulinti mokytojų kompetencijas, reikalingas šiuolaikinės pamokos planavimui bei mokinių pažangos  ir pasiekimų vertinimui, įgyvendinant atnaujintą matematikos bendrąją programą. Renginio metu klausytojai analizavo atnaujintą matematikos bendrąją programą, daug dėmesio skyrė matematikos atnaujintos bendrosios programos turinio įgyvendinimo rekomendacijoms, kurias mokytojai pritaikys įgyvendindami atnaujintą ugdymo turinį, tobulindami pamokos planavimo, organizavimo, vadovavimo pamokai gebėjimus. Mokymų dalyviai aptarė mokinių pasiekimų vertinimo ypatumus ir kitus jiems rūpimus klausimus.