Rajono pradinių klasių mokytojos rengiasi pokyčiams pradinukų finansinio raštingumo ugdyme

Birželio 16-17  d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje vyko finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo mokymai rajono pradinių klasių mokytojams. Kvalifikacijos tobulinimo programos tikslas – plėtoti pradinių klasių mokytojų finansinio raštingumo ir verslumo dalykines ir didaktines kompetencijas, kurios leistų programą pabaigusiems mokytojams dirbti su finansinio raštingumo stiprinimo […]